เงื่อนไขการติดตั้งแอร์

  เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี  ร้านนัมเบอร์วันแอร์ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด
1.แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ในกรณีเกินคิดเพิ่ม
   ส่วนเกินเมตรละ 400 บาท( 9,000-15,000 BTU )
   ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท(18,000-24,000 BTU )
2.ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ /หรือขายางรองตั้งพื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท
4.เบรคเกอร์ 1 ชุด มาตรฐาน มอก.
5.รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 200 บาท
6.ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท
7.กระโหลก 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
8.ข้อโค้งมุม 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
9.ข้องอ อย่างละ1ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
10.ในกรณีหน้างานใช้รางแบบข้ามคาน หรือ ตัวหนอน (คิดตัวละ 100 บาท)
11.ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้ขาแขวน แบบกระเช้า คิดเพิ่ม ชุดละ 750 บาท
12.ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้กริวปรับทิศทางลม คิดเพิ่ม ชุดละ 750 บาท
รับประกันหลังการติดตั้ง 6 เดือน ในเกิดจากการติดตั้งเท่านั้น

หมายเหตุ ของแถมไม่สามารถเเอามาเป็นส่วนลดได้ แถมในกรณีใช้เท่านั้น
**ถ้าอุปกรณ์ไม่เกินนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**

 

แถมฟรี ท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 400 บาท ( 9,000 - 15,000 BTU )
แถมฟรี ท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 500 บาท ( 18,000 - 30,0000 BTU )


 

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด หรือ ขายางรองพื้นขนาด 3 นิ้ว 1 ชุด
แถมฟรีชุดรางครอบท่อ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 200 บาท


 

แถมฟรีสายไฟ 10 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 40 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สายไฟ
 

แถมฟรี ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เบรกเกอร์ national
แถมฟรี ท่อน้ำทิ้งสีเทา 8 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 40 บาท

 

ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ที่แถมฟรี
ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท

กริลแอร์( Gill ) ปรับทิศทางลม ระบายความร้อน ชุด ละ 800 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กริวระบายอากาศ
Top